Spirituelehuiskamer.jouwweb.be

Voor mijn mama

Ter nagedachtenis van mijn mama die helaas overleed op 17 juni 2011 wil ik diverse teksten,die mijn gevoel omschrijven, hier op deze site zetten.

Alhoewel ik weet dat er meer is en dat ze in goede handen terecht kwam en dat het aardse lijden eindelijk over is, doet het ook voor mij heel veel pijn. Elke dag wil ik de telefoon nemen en bellen...de paar stappen die ik zet moet ik weer inhouden, want .....

Mama

Niemand die het weten kan
hoeveel ik van jou hou
niemand die mij troosten kan
in mijn verdriet om jou

niemand die begrijpen zal
hoe vreselijk ik jou mis
niemand die beseffen zal
hoe erg die pijn wel is

die pijn zal nooit minder worden
wat anderen ook zeggen
het gemis dat blijft
vergeten doe ik je niet

 Als de trom is stil gevallen
wie slaat dan nog de maat?
De melodie klinkt echter door
zoals in ons hart geschreven staat

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden

Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee

 

 

Er zijn geen woorden voor iemand
van wie je weet zij red het niet
je streelt haar wang, je ziet haar ogen
je bent bevangen door verdriet
flink was je, je hele leven
sterk ben je tot het eind gebleven
vergeten doen we je niet
lieve mam, rust zacht
we weten dat er iemand op je wacht

 

Mama is het woord

waar het leven mee begint

mama is het woord

dat hoort bij ieder kind

een woord om zacht te zeggen

niet om luid te schreeuwen

het hoeft niets uit te leggen

en gaat door alle eeuwen

Vanaf vandaag kan ik dit woord

nooit meer tegen haar zeggen

Met open ogen

staar ik in de spiegel van het verleden

naar het troosteloze heden

Glansloos

zijn de dagen nu jij er niet meer bent,

alles heeft zijn kleur verloren,

eenzaamheid trekt diepe sporen

in de kamers van mijn hart,

Mama, ik mis je zo

 

 

Moeder
Omdat jij de ader was waaruit wij groeiden
Omdat jij de bodem was waaruit wij bloeiden
Omdat jij wist wat ons kon deren
Zullen wij je altijd eren

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud
Je bidt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt

 Er zijn geen woorden voor iemand
van wie je weet zij redt het niet
je streelt haar wang, je ziet haar ogen
je bent bevangen door verdriet
flink was je, je hele leven
sterk ben je tot het eind gebleven
vergeten doen we je niet
lieve mam, rust zacht
we weten dat er iemand op je wacht

 Wat was zij sterk en arbeidzaam
wat heeft zij voor ons klaar gestaan
Haar zorg en liefde zullen we nooit vergeten
van haar verdriet alleen het topje weten
Sterk en moedig droeg zij haar lot
tot 't afscheid van ons, 't welkom bij God

 Moeder zijn is alles geven
zorgen, lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
alles.... en tevreden sterven

 Beetje bij beetje moesten we je verlaten
We konden uiteindelijk niet meer met je praten
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer
De mama van vroeger was je niet meer
We zagen heel goed je stille verdriet
Maar helpen konden we je niet

 De kaars leek bijna eindeloos
maar is nu stil gedoofd
Een leven lang zorgzaam geweest
gegeven en geloofd
Een hand die zwaaide
als we gingen
en nog vele mooie dingen
zijn herinneringen aan ons mam
die voor altijd van ons afscheid nam

 Intens verdrietig om wat niet meer is
En nooit meer zal zijn
Dankbaar voor wat was
En altijd zal blijven

 Ik zal nooit meer MOEDER zeggen
zal haar nooit meer zien
De telefoon... ik, domme dwaas, denk:
"met MOEDER wel, misschien!"

 Maar voorbij zijn al die jaren
dat zij er was, voor ons, voor mij
Ook de kinderen missen Oma
alles gaat te snel voorbij

 Het valt niet mee om steeds te weten
dat zij er niet meer is
Nu pas merk ik, nooit geweten
hoe belangrijk MOEDER is

 

Ik laat je los, je bent uitgestreden.
Je bent nu op weg naar Het Licht.
Jij hebt gevochten, gehuild en gebeden,
ik kus je nog warme gezicht.
Zolang als ik kon ben ik bij je gebleven
vocht, huilde, bad met je mee.
tot ik jou t'rug aan je Schepper moest geven.
Jij rust in Zijn eeuwige vree.

 Je bent er niet meer, maar je bent niet verdwenen
want je leeft voort in mijn hart.
Niemand kan mij ooit jouw liefde ontnemen,
dat maakt het gemis minder zwart.
Ik kijk naar jou en ik zie heel veel vrede
Dat beeld blijft voor altijd bij mij.
je wanhoop, verdriet en je pijn zijn verleden
jouw levenstaak hier is voorbij.

 Ik moet nu gaan, nog een streel op je wangen
ik kijk nog één keer achterom.
Wat me nu rest is het grote verlangen
dat ik ooit weer bij je kom.
Straks wordt het stil, mijn tranen die branden,
ik weet dan dat eenzaamheid knaagt.
Maar ik heb de hoop dat jij rust in Gods handen
waarmee Hij mijn leven ook draagt.

 Dag lieve mama, mijn leven gaat verder
ik moet weer mee met de ´stroom´
Wij blijven verbonden door de Goede Herder
Ik praat tot jou in mijn droom.
Ik denk aan het beeld van de zon aan de einder,
die zakt in het ziltige sop
Ik zie de zon niet, maar ik weet ze schijnt er
en morgen dan komt zij weer op.